Historie Tuniska

Dovolená Tunisko

Tato oblast byla osídlována berberskými kmeny už kolem 4. tisíciletí před naším letopočtem.

Mnohem později na území vstoupili Féničané a založili slavné Kartágo. V průběhu třetí punské války bylo velkolepé město zničeno Římany. Ale netrvalo dlouho a samotný Caesar nechal znovu vybudovat toto velkolepé město, v němž se nacházelo mnoho římských uměleckých děl a památek. Od 7. století bylo území dobyto arabskými vojsky. Arabská nadvláda zde končí až v 16. století, kdy se tohoto území zmocnili Turkové a stalo se součástí Osmanské říši až do jejího pádu. Později zemi okupovali francouzské vojenské jednotky, které obsadili celé území a zřídili zde protektorát. Začátkem března roku 1956 vyhlásilo Tunisko nezávislost.